ÅBENT I DAG 10 - 21
Under protektion af
Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

Ledelsesberetning (uddrag)

Download årsrapport 2018 (PDF)

ARoS 2018

Med sine 20.700 kvadratmeter fordelt over ti etager er ARoS et af de største kunstmuseer i Nordeuropa.

2017 var et rigtigt godt år for ARoS, og derfor er det overraskende, at 2018 ikke har været god for museet i forhold til egne forventninger. I 2018 var der 722.109 gæster inde på ARoS, hvoraf 508.008 var betalende gæster. Dette er en nedgang ift. 2017, men også i forhold til 2016. ARoS opnåede ikke de forventede besøgstal i vinter- og efterårsferierne, som betyder meget for bundlinjen . De varme måneder fra april til maj 2018 har også været udslagsgivende specielt i forhold til det lokale publikum, men museet har dog stadig godt fat i turisterne. 

Besøgstallet bør ses i relation til, at museet ligger i en by med omkring 300.000 indbyggere, og i relation til hovedstadens hovedmuseer, hvis besøgstal ligger noget under ARoS'. Ledelsen er derfor fortsat stolte af besøgstallet og ikke mindst udstillingsprogrammet, hvor museet har kunnet bryste sig af tre flotte samlingspræsentationer; Human Nature, No Man is  an  Island  The Satanic  Verses  og senest  Far from Home. Derudover har ARoS vist internationale yngre navne som Isaac Julien, Jake og Dinos Chapman, Do Ho Suh og Wael Shawky, der alle arbejder med verdens politiske udfordringer på måder, der har haft en skræmmende aktualitet  og nærvær  med sig i udstillingerne. Agnes Slott Møller blev hentet ud af glemslen og blev en populær udstilling. Dertil kommer de amerikanske sværvægtere, James Rosenquist og Julian Schnabel. 2018 var alt i alt et år, som ARoS kan være stolt af.

Det er ARoS' ambition at være blandt de væsentligste kunstmuseer i verden, hvilket også afspejles i hele organisationen og i den risikovillighed, som ledelsen har. ARoS har fire store udstillingsgallerier, et Focus­ galleri og en etage med installationskunst. I to af udstillingsgallerierne præsenterer ARoS kunst fra museets samling, og i de to andre gallerier præsenteres udstillinger med nationale og internationale kunstnere. Der arbejdes med samfundsrelevante tematikker, de største anerkendte navne fra hele verden og endnu ikke kendte kunstnere løftes frem i lyset.

ARoS' strategi er baseret på tre grundsten, som gennemsyrer alt, hvad museet gør: integritet, appel og relevans. Den faglige integritet skal være så høj, at den skinner igennem i alle forhold samtidig med, at museet skal appellere bredt og skabe et univers, der både har gennemslagskraft og opleves som meningsfyldt for museumsgæsterne.

De tre ambitioner kan ses slå igennem i de mål, ARoS har opnået i 2018:

Integritet 

Den faglige integritet skal være det afgørende kernepunkt, og koblingen  mellem  integritet, appel  og relevans skal være gennemgående for alt, hvad ARoS foretager sig. En indikator, der tyder på, at museet har en høj faglig integritet, er, at ARoS i  2017 blev optaget på den bibliometriske forskningsindikator (BFI), hvilket betyder, at ARoS er blevet anerkendt som forsknings-  og pointgivende  forlag. Museet var igennem en kvalitetsvurdering af Slots- og Kulturstyrelsen i 2018, der slog fast, at ARoS er en veldrevet organisation, som udfører  et gedigent musealt stykke arbejde, der formidlingsmæssigt ligger på et meget højt niveau, og at museet er lykkedes med at opgradere det forskningsmæssige arbejde.

Appel

Der har i 2018 været 722.109 gæster inde på ARoS, hvoraf 508.008 indløste billet. Trods faldet ift. 2017 vidner dette om, at museet fortsat har nået sin målsætning om at fremstå med appel. I forhold til 2017 er totalantallet af besøgende dog faldet med 26% og med 23% for de betalende gæster. Derudover har der været ca. 26% gæster fra udlandet. Antallet af børn og unge under 18 er faldet med 25% i forhold til 2017, hvor der i 2018 var 68.793 mod 91.908 i 2017. ARoS' appel ligger dog ikke kun i antal besøgende, men også i evnen til at være tidsaktuel. Der skabes også mange sociale projekter på museet.

Relevans

Udover at fremstå med appel har det også været et mål at fremstå med relevans. ARoS' udstillinger og øvrige aktiviteter skal være vigtige for mange mennesker, og der arbejdes hele tiden på, at alt, hvad ARoS gør, skal betyde endnu mere for flere mennesker. Der er fortsat flere anmeldelser, som har rost udstillingernes værdi, og mundtlige kommentarer fra besøgende vidner ligeledes om, at museet stadig er lykkedes i 2018. Desuden opnåede ARoS i 2018 en annonceværdi på 103.684.1531 kr., hvoraf de 29.775.187 kr. havde at gøre med internationale medier. ARoS er blevet nævnt i flere af de store internationale medier og museet oplever en øget interesse i samarbejder fra nogle af de største internationale institutioner. 

ARoS skal være et sted for fællesskab og have særlig opmærksomhed på mental sundhed, samhørighed og forståelse ved at modarbejde ensomhed og fremmedgørelse. De gode erfaringer fra arbejdet med udsatte grupper er fortsat ind i 2018, hvor der var fokus på udvikling af tilbud til blandt andre demente, hjemløse, Hjerteforeningen mm.

ARoS tilstræber at være et mentalt fitnesscenter ved at have fokus på aktiv deltagelse, kundskab, bevidstgørelse, innovation og kreativitet -  alle elementer, som ifølge nyere forskning skaber aktive og  oplyste medborgere, som bidrager til samfundets opbygning. ARoS skal være et sted, der stimulerer nye innovative måder at tænke på, og som udvikler holdninger, der gør det enkelte individ mere forberedt på at møde fremtiden. Det nye ARoS har som ambition at være en kundskabsbank  for andre kulturinstitutioner, der ønsker at medvirke aktivt til en positiv samfundsudvikling. ARoS fungerer som mødested for alt fra erhvervsklubber til mødregrupper  og demensramte,  hvilket blandt andet afspejles i, at museet har lagt hus til  mere end 500 events i 2018, at der er blevet tegnet 7.500 børnetegninger i bare en af udstillingerne, og   at der blandt gæsterne på museet har været 114.941 børn og unge.

©ARoS 2017