Inspiration til undervisning

Inspiration til undervisning

Her kan du hente inspirationsmateriale til museets udstillinger. Materialet kan både bruges før og efter et besøg på museet.

Vi tilbyder løbende debatarrangementer og artist talks, som også kan bruges som inspiration til undervisningen. 

Læs også ”På spor på kunst og ord – et inspirationskatalog” udgivet af Børnekulturhuset i samarbejde med  Børnehuset Klods Hans, Dagtilbud Sødalen og ARoS og støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.