Færdselsregler på ARoS

Færdselsregler på ARoS

Vi håber, I må få en rigtig god oplevelse af jeres besøg på museet. For at sikre dét for både jer og for museets øvrige gæster, har vi udformet disse færdselsregler.

Vi håber, I må få en rigtig god oplevelse af jeres besøg på museet. For at sikre dét for både jer og for museets øvrige gæster, har vi udformet disse færdselsregler.

Hent færdelsregler til underskrivning her (pdf)

Gruppens leder er ansvarlig for, at museets regler overholdes, og at alle i gruppen er bekendt med disse.

  • Gruppen færdes samlet under hele besøget under lærerens/lederens opsyn med mindre andet er aftalt.
  • Færdsel på museet skal foregå roligt og under hensyn til museet øvrige gæster. Det gælder særligt i Your Rainbow Panorama.
  • Det er ikke tilladt at røre værkerne.

Rygsække og større tasker anbringes i garderoben.

Af hensyn til museets modtagelige gulve må grupper, der ønsker at tegne, kun benytte tørre materialer/farver.

Man er altid velkommen til at kontakte museets vagt/servicepersonale ved tvivlsspørgsmål, eller hvis man har behov for særlige aftaler.