ARoS Vision 2033

ARoS Vision 2033

ARoS Vision 2033 er museets første langsigtede strategiske plan og skitserer et modigere, dristigere, mere forbundet og inkluderende museum. Ambitionen er en skærpet kunstnerisk dagsorden og et fordoblet besøgstal.

ARoS Vision 2033 formulerer det strategiske grundlag for, hvordan ARoS bliver et af verdens mest interessante og relevante museer og skitserer et ARoS, der kunstfagligt er dristigere, kulturelt inkluderende, og hvor museet er økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt. ARoS skal være lokalt og globalt forbundet, og medarbejderne skal trives som et samlet, målorienteret team.

"Lanceringen af ARoS Vision 2033 sætter en ny standard for det arbejde, vi vil fokusere på de næste 10 år. Visionen er ambitiøs og inspirerende samt fokuserer på vores vigtigste prioriterer: Vores kunstneriske, professionelle og sociale forpligtelser samt at forbedre vores gæsters oplevelser," siger museumsdirektør og CEO Rebecca Matthews. 

Vision 2033 består af otte strategiske søjler med tilhørende ambitioner, som her præsenteres i uddrag:

 • Kunstnerisk nytænkning
  ARoS skal være bannerfører for epokegørende og kritisk reflekteret kunst og et frirum for personlig og kollektiv forbundethed – til kunsten, til tidens vigtigste spørgsmål, til hinanden og til nye kreative oplevelser. ARoS vil præsentere syv blockbuster-udstillinger i samarbejde med syv af verdens førende museer. 

 • Flere nye gæster og opsøgende arbejde i lokalsamfundet
  ARoS vil fordoble besøgstallet til 1 million årlige besøgende. Derudover er ambitionen at tiltrække 2,5 millioner besøgende til udendørsarealerne.

 • Aktivering af kunstsamlingen
  ARoS vil forny sit fokus på museets egen kunstsamling, blandt andet skal museets permanente udstillinger på niveau 6 og 8 ombygges og fornyes. ARoS vil også skabe sine egne, omrejsende udstillinger, som kan deles med resten af verden.

 • Økonomisk vækst og finansiel sikkerhed
  ARoS vil øge fundraising til udstillinger med 100 procent og etablere en egenkapital på 20 millioner kroner. 

 • Høj arbejdsglæde og faglighed hos alle medarbejdere
  ARoS skal have en sund præstationskultur, hvor alle teams arbejder sammen om en fælles strategi. 

 • Øget samarbejde og partnerskaber
  ARoS vil maksimere lokale, regionale, nationale og internationale partnerskaber, samarbejder og forbindelser for at skabe tættere og mere langsigtede relationer.

 • Udvidede og vedligeholdte fysiske rammer
  I 2025 slår ARoS dørene op til tilbygningen ‘The Next Level’ med kunstværket ‘The Dome a Skyspace by James Turrell’ som kronjuvel. 
 • Bæredygtighed som drivkraft
  ARoS vil reducere sin CO2-udledning med 50 procent og udvise grønt lederskab inden for museums- og gallerisektoren. 

ARoS Vision 2033 er resultatet af flere måneders arbejde med omfattende interne og eksterne inddragelsesprocesser.

"En væsentlig del af arbejdet med visionsplanen har været min dialog med nationale og internationale interessenter: Kulturpersonligheder og eksperter, erhvervsfolk, politikere, vores gæster, kunstnere, medlemmer, sponsorer og naturligvis ARoS' ansatte. Alle har bidraget med vigtige tanker og input, der vil udvikle ARoS de kommende 10 år," siger Rebecca Matthews og tilføjer

"Med den nye vision udfordrer vi os selv til at være endnu mere ambitiøse og til at nå vores overordnede mål om at være et museum i international topklasse drevet af kunst og af at levere unikke kulturelle oplevelser for alle."

Læs ARoS Vision 2033 her.