Agnes Slott-Møller: Helte & heltinder

Hvornår

Hvor

Niv. 5

ARoS præsenterer en omfattende udstilling med den danske kvindelige symbolistiske maler Agnes Slott-Møller (1862-1937)

Den danske symbolisme er en central del af den tidlige modernisme i Danmark, symbolismen markerer begyndelsen på en periode, hvor Danmark åbner op for impulser udefra og lader sig inspirere af både fransk og engelsk kunst. Agnes Slott-Møllers indflydelse på symbolismens indtog i Danmark fortjener en udstilling, der vil øge kendskabet til hendes omfattende og monumentale kunstnerskab.

Slott-Møller repræsenterer en af de, desværre alt for få, stærke kvindelige kunstnerskikkelser i slut 18-tallet. Hun var en af de centrale aktører i den sammenslutning af kunstnere der skabte Den Frie udstilling, og i sin samtid havde hun en fremtrædende rolle på den danske kunstscene, både som maler, men i høj grad også som debattør.

Agnes Slott-Møllers værker er markant anderledes end guldalderens og nationalromantikkens billeder. Hos Slott-Møller var det historiens stærke karakterer og deres evne til at agere og løfte sig over massen, der var inspirationen. Hvor guldaldermalerne søgte at skabe en national samhørighed ved at oplyse om fortidens bedrifter, søgte Slott-Møller en direkte spejling af historiens foregangsfigurer. Hendes fremmeste kunstneriske mål var at oplyse om danmarkshistorien igennem kunsten på en måde, så historien fremstod som en utopi. Fortiden skulle være et spejl for nutiden, en moralsk pejling i en amoralsk samtid. Denne læsning af historien fordrede, at Slott-Møller fortalte historien ud fra det enestående individs perspektiv; man skulle spejle sig i heltens gerninger.

I studiet af Agnes Slott-Møllers oeuvre afsløres en interessant vinkling af det historiske materiale. De historiske begivenheder og personligheder som hun frembringer på lærredet skal ikke blot ses i lyset af hendes dybe interesse for det historiske, men også som en kritik af Slott-Møllers egen samtid, der kom til udtryk som en antimodernistisk modstrøm. En modstrøm der ikke altid får lov at komme til orde i den samlede fortælling om den tidlige modernismes indtog i Danmark.

Hun fandt en interessant alliance hos de engelske Prærafaelitter, der havde formået at skabe et udtryk, der blandede en middelalderlig, gotisk æstetik med en sagnomspunden engelsk myteverden. For Prærafaelitterne, såvel som hos Agnes Slott-Møller, fornemmer man en stærk længsel efter en fortid, hvor kunsten skulle udtrykke ”det sande, det gode, og det skønne”.

Agnes Slott-Møller var en viljestærk kvinde, der havde en stor overbevisning om vigtigheden af sit kunstneriske virke. Hendes overbevisning gjorde at hun aldrig gik på kompromis og at hun kastede sig ud i adskillige opslidende debatter, der efterfølgende medførte at hun efter 1900 levede en mere afsondret tilværelse på den danske kunstscene, det er derfor med stor stolthed at ARoS kan vise en stor udstilling der samler hendes kunstneriske virke.   

★★★★ - ”Er man til figurativt maleri, og dansk nationalromantik, er der absolut valuta for pengene..." -  Århus Stiftstidende

★★★★ - "En meget flot udstilling" - Kristeligt Dagblad

★★★★  "...fortæller på eksemplarisk vis - i samklang med den store fortælling - historien om en kunstner, der arbejdede sine værker helt ud i både ramme og udtryk" - Jyllands-Posten

"Jeg gribes af nydelse, som jeg bevæger mig gennem ARoS’ nyåbnede udstilling" - Weekendavisen

Tak til

Knud Højgaards Fond

Arne V. Schleschs Fond