Meld jeres besøg eller book undervisningsforløb

Meld jeres besøg eller book undervisningsforløb

Vi har forløb for institutioner, grundskole og øvrige uddannelsesinstitutioner. De foregår i museets gallerier i selskab med omvisere. Omviserne er studerende på videregående uddannelser. De har det faglige ansvar. I har pædagogiske ansvar for eleverne under besøget. Når eleverne er orienteret om retningslinjerne og ansvaret for den gode oplevelse deles, oplever vi de bedste besøg.

Meld jeres besøg på ARoS

I er velkomne til at besøge ARoS på egen hånd. Husk at melde jeres besøg inden her. Vær opmærksom på, at vi ikke kan garantere jer plads ved alle værker. Skoler og institutioner, der er bestilt forløb med omvisere, har førsteret.

Book et forløb

Booking af vores forløb med omviser skal ske mindst 8 hverdage forinden. Vores gruppestørrelse er max. 28 elever pr. hold og nok lærere til at varetage det pædagogiske ansvar. Under forløbene nedenfor, kan I foretage bookingen.

Godt at vide

Inden besøget skal I have orienteret jer i museets retningslinjer.

Der er mulighed for at spise medbragt mad før eller efter på Niveau 3 i "Madpakken".

Vores bagageskabe kræver poletter. Disse koster 20 kr. og købes via automat på museet. Pengene returneres efterfølgende. Der findes aflåste bure til opbevaring af tasker, jakker osv. ved Madpakkeområdet på niv 3. 

Forløb til dagtilbud

Fantastiske fortællinger

Fantastiske fortællinger

Varighed: 1 time, kr. 500

Dette forløb handler om at få aktiveret børns fantasi og fortælleevner i samtale om kunst. Sammen med omviseren sættes fortællingen frit og værkerne bliver afsæt for fantastiske fortællinger.

Inden besøget bør I
se videoen om forløbet her

Antal: Max 28 børn

Varighed: 1 time

Pris: 500,-

Book forløbet her

Grundskole

Fantastiske fortællinger

Indskoling

Fantastiske fortællinger

Varighed: 1 time, kr. 500

Dette forløb handler om at få aktiveret børns fantasi og fortælleevner i samtale om kunst. Sammen med omviseren sættes fortællingen frit og værkerne bliver afsæt for fantastiske fortællinger.

Inden besøger bør I
se videoen om forløbet her

Antal: Max 28 børn

Varighed: 1 time

Pris: 500,-

Book forløbet her

Kunst og analyse

Mellemtrin & udskoling

Kunst og analyse

Varighed: 1 time, kr. 500

Dette forløb har til formål at understøtte elevernes læring omkring billedanalyse. På omvisningen vil eleverne blive introduceret for og i praksis afprøve billedanalytiske metoder på museets værker sammen med omviseren.

Forløbet kan understøtte jeres arbejde med kompetenceområdet billedanalyse og kan justeres i niveau alt efter jeres interesse. Noter gerne i bestillingen, om I har særlige ønsker til analysen.

Inden besøg bør I
se videoen om forløbet her

Antal: Max 28 børn

Varighed: 1 time

Pris: 500,-

Book forløbet her

Kunst og farver

Mellemtrin & udskoling

Kunst og farver

Varighed: 1 time, kr. 500

Dette forløb giver eleverne indblik i centrale begreber inden for farveteori, og hvordan disse bliver anvendt på værker på ARoS.

Forløbet kan understøtte jeres arbejde med kompetenceområdet; billedfremstilling.

Inden besøger bør I
se videoen om forløbet her

Antal: Max 28 børn

Varighed: 1 time

Pris: 500,-

Book forløbet her

Kunst og krop

Mellemtrin & udskoling

Kunst og krop

Varighed: 1 time, kr. 500

Dette forløb har til formål at introducere eleverne for installationskunst og store værker. Eleverne skal diskutere kroppens rolle i oplevelsen af kunsten, og hvordan følelser og minder kan påvirke kunstoplevelsen

Forløbet kan understøtte jeres arbejde med kompetenceområdet; billedfremstilling og billedkommunikation.

Inden besøget bør I
se videoen om forløbet her

Antal: Max 28 børn

Varighed: 1 time

Pris: 500,-

Book forløbet her

Guldalder og Det Moderne Gennembrud ca. 1800 – 1890

Mellemtrin & udskoling

Guldalder og Det Moderne Gennembrud ca. 1800 – 1890

Varighed: 1 time, kr. 500

Forløbet giver eleverne indblik i periodens særlige kendetegn, såsom dens symbolsprog, motivvalg og idyllisering af motivet.  Forløbet runder af ved Det Moderne Gennembrud, hvor eleverne vil blive præsenteret for den modreaktion der opstod i årene omkring 1870 til 1890.

Forløbet understøtter jeres danskfaglige arbejde med romantikken, guldalder og det danskfaglige kompetenceområde fortolkning.

Inden besøget bør I
se videoen om forløbet her

Antal: Max 28 børn

Varighed: 1 time

Pris: 500,-

Book forløbet her

Modernisme ca. 1890 – 1950

Mellemtrin & udskoling

Modernisme ca. 1890 – 1950

Varighed: 1 time, kr. 500

Dette forløb er en introduktion til modernismen, en periode i kunsthistorien, der strækker sig fra ca. slutningen af 1800-tallet til midten af 1900-tallet. Eleverne vil blive præsenteret for nogle af de forskellige bevægelser, der opstår i forlængelse af modernismen som eksempler på, hvordan billedmediet udvikler sig og bliver mere abstrakt.

Forløbet understøtter jeres danskfaglige arbejde med modernisme og det danskfaglige kompetenceområde fortolkning. Forløbet kan også bruges i en historisk kontekst omkring perioden.

Inden besøget bør I
Se videoen om forløbet her

Antal: Max 28 børn

Varighed: 1 time

Pris: 500,-

Book forløbet her

Samtidskunst

Mellemtrin & udskoling

Samtidskunst

Varighed: 1 time, kr. 500

Eleverne vil opnå en forståelse for, hvordan der i samtidskunsten siden i midten af 1900-tallet har været en bevægelse væk fra klassiske ideer om, hvad kunst er, og hvordan den skal se ud, mod en mere konceptuel forståelse, som ikke læner sig op ad tekniske kunnen.

Forløbet understøtter elevernes arbejde med at analysere og vurdere billeders anvendelse inden for forskellige kultur- og fagområder.

Inden besøget bør I 
se videoen om forløbet her

Antal: Max 28 børn

Varighed: 1 time

Pris: 500,-

Book forløbet her

Religiøse perspektiver

Mellemtrin & udskoling

Religiøse perspektiver

Varighed: 1 time, kr. 500

På omvisningen vil eleverne opleve forskellig brug af religiøs symbolik og diskutere, hvad det bringer til værkerne at læse dem i en religiøs kontekst. Eleverne vil møde eksistentielle spørgsmål om liv og død og det i mellem og diskutere, hvordan de behandles i værkerne.

Forløbet kan bruges som en del af konfirmationsforberedelse eller I jeres arbejde med at understøtte elevernes læring i kompetenceområdet; Kristendom.

Inden besøget bør I
se video om forløbet her

Antal: Max 28 børn

Varighed: 1 time

Pris: 500,-

Book forløbet her

Omvisning i fast samling

Mellemtrin & udskoling

Omvisning i fast samling

Varighed: 1 time, kr. 500

Noter i bestillingen hvilken del af samlingen, I har lyst til se.

Se video om forløbet her

Antal: Max 28 børn

Varighed: 1 time

Pris: 500,-

Book forløbet her

Omvisning i særudstilling

Mellemtrin & udskoling

Omvisning i særudstilling

Varighed: 1 time, kr. 500

Noter i bestillingen hvilken særudstilling, I har lyst til at se.

Se video om forløbet her

Antal: Max 28 børn

Varighed: 1 time

Pris: 500,-

Book forløbet her

Omviserens yndlingsværker

Mellemtrin & udskoling

Omviserens yndlingsværker

Varighed: 1 time, kr. 500

Vores omvisere brænder for kunsten. Mellem ARoS mange udstillede værker har de særlige favoritter, de gerne vil vise jer.

Tag en tur blandt museets skatte og få ny viden om værkerne. Forløbet er en god introduktion til ARoS og en god måde at blive klogere på kunsten.

Se video om forløbet her

Antal: Max 28 børn

Varighed: 1 time

Pris: 500,-

Book forløbet her

Sans og fortæl

Mellemtrin & udskoling

Sans og fortæl

Varighed: 1 time, kr. 500

Dette forløb er lavet til de af folkeskolens og øvrige uddannelsesinstitutioners elever, hvor alder og refleksionsniveau ikke altid følger folkeskolens bestemmelser, f.eks. specialklasser.

Formålet er at give eleverne en sansefuld tur rundt ved udvalgte værker på museet.  Det handler om at møde kunsten og få sat ord på oplevelsen i fællesskab.

Se video om forløbet her

Antal: Max 28 børn

Varighed: 1 time

Pris: 500,-

Book forløbet her

Øvrige uddannelsesinstitutioner

Kunst og analyse

Øvrige uddannelsesinstitutioner

Kunst og analyse

Varighed: 1 time, kr. 500

Dette forløb har til formål at understøtte elevernes læring omkring billedanalyse. På omvisningen vil eleverne blive introduceret for og i praksis afprøve billedanalytiske metoder på museets værker sammen med omviseren.

Eleverne kommer til at prøve kræfter med analysearbejde på forskellige taksonomiske niveauer og opleve, hvordan samfundsmæssig og historisk kontekst informerer betydningslagene i værkerne.

Forløbet vil træne elevernes analytiske blik på kunst gennem dialog med omviseren, som undervejs hjælper eleverne på vej i plenum.

Se video om forløbet her

Antal: Max 28 børn

Varighed: 1 time

Pris: 500,-

Book forløbet her

Kunst og farver

Øvrige uddannelsesinstitutioner

Kunst og farver

Varighed: 1 time, kr. 500

Dette forløb har til formål at give eleverne indblik i centrale begreber inden for farveteori, og hvordan disse bliver anvendt på værker på ARoS.

Eleverne skal introduceres for de symbolske og emotionelle kvaliteter i kunstens farvebrug, og hvordan kunstnerens farvevalg understøtter og taler sammen med andre elementer i værkerne.

Se video om forløbet her

Antal: Max 28 børn

Varighed: 1 time

Pris: 500,-

Book forløbet her

Kunst og krop

Øvrige uddannelsesinstitutioner

Kunst og krop

Varighed: 1 time, kr. 500

Dette forløb har til formål at introducere eleverne for installationskunst og store værker.

Eleverne vil få indblik i de virkemidler, man bruger i installationskunst, og hvordan kroppen kan komme på spil og involveres i kunsten.

Eleverne skal diskutere kroppens rolle i oplevelsen af kunsten, og hvordan følelser og minder kan påvirke kunstoplevelsen.

Derudover skal de forholde sig til, hvordan rummet, værkerne står i, påvirker oplevelsen af værkerne, og hvordan sted også er et kunstnerisk virkemiddel.

Se video om forløbet her

Antal: Max 28 børn

Varighed: 1 time

Pris: 500,-

Book forløbet her

Kunst og portrættering

Øvrige uddannelsesinstitutioner

Kunst og portrættering

Varighed: 1 time, kr. 500

Dette forløb har til formål at give eleverne indblik i, hvordan kunstnere gennem portrætter har skildret og iscenesat mennesker, identiteter og følelser.

Undervejs skal eleverne introduceres for de teknikker og virkemidler der gennem tiden er blevet brugt i portrætmalingen, og de vil blive klogere på, hvordan disse påvirker udtrykket i portrættet.

Eleverne vil også modtage et historisk perspektiv på portrætkunstens udvikling fra Guldalderen til nu. 

Se video om forløbet her

Antal: Max 28 børn

Varighed: 1 time

Pris: 500,-

Book forløbet her

Guldalder og Det Moderne Gennembrud

Øvrige uddannelsesinstitutioner

Guldalder og Det Moderne Gennembrud

Varighed: 1 time, kr. 500

Dette forløb er en introduktion til den periode i dansk kunsthistorie, der hedder Guldalderen.

Guldalderen er en samlebetegnelse for de strømninger, der opstår i dansk billedkunst i årene omkring 1800 til 1850.

Forløbet giver eleverne indblik i periodens særlige kendetegn, såsom dens symbolsprog, motivvalg og idyllisering af motivet.

Eleverne vil også blive indført i periodens historiske kontekst, som understøtter forståelsen af de virkemidler, som guldaldermalerne benyttede sig af.

Forløbet runder af ved Det Moderne Gennembrud, hvor eleverne vil blive præsenteret for den modreaktion der opstod i årene omkring 1870 til 1890. Denne gjorde op med de idylliserede motiver og i stedet fokuserede på at vise de ofte barske realiteter.

Se video om forløbet her

Antal: Max 28 børn

Varighed: 1 time

Pris: 500,-

Book forløbet her

Modernisme

Øvrige uddannelsesinstitutioner

Modernisme

Varighed: 1 time, kr. 500

Dette forløb er en introduktion til modernismen, en periode i kunsthistorien, der groft sagt strækker sig fra ca. slutningen af 1800-tallet til midten af 1900-tallet.

Forløbets fokus er at give eleverne indblik i periodens kendetegn såsom den generelle nytænkning af kunstens medier og billedfladens opløsning.

Eleverne vil blive præsenteret for nogle af de forskellige avantgardistiske bevægelser, der opstår i forlængelse af modernismen som eksempler på, hvordan billedmediet udvikler sig og bliver mere abstrakt.

Forløbet introducerer eleverne til nogle af periodens forskellige virkemidler, mens de får en historisk rammesætning for kunstbegrebets udvikling.

Se video om forløbet her

Antal: Max 28 børn

Varighed: 1 time

Pris: 500,-

Book forløbet her

Samtidskunst

Øvrige uddannelsesinstitutioner

Samtidskunst

Varighed: 1 time, kr. 500

Eleverne vil opnå en forståelse for, hvordan der i samtidskunsten siden dens opstand i midten af 1900-tallet har været en bevægelse væk fra klassiske ideer om, hvad kunst er, og hvordan den skal se ud, mod en mere konceptuel forståelse, som ikke læner sig op ad tekniske kunnen.

Eleverne vil se værker, der kommer til udtryk gennem forskellige medier og blive introduceret for de ofte abstrakte ideer, der ligger til grund for værkerne.

Eleverne vil møde værker, der inviterer til refleksion og debat og muligvis griber ind i deres eget liv.

Se video om forløbet her

Antal: Max 28 børn

Varighed: 1 time

Pris: 500,-

Book forløbet her

Religiøse perspektiver

Øvrige uddannelsesinstitutioner

Religiøse perspektiver

Varighed: 1 time, kr. 500

Dette forløb har til formål at introducere eleverne for brugen af religiøse perspektiver i kunst.

På omvisningen vil eleverne opleve forskellig brug af religiøs symbolik og diskutere, hvad det bringer til værkerne at læse dem i en religiøs kontekst. Eleverne vil møde eksistentielle spørgsmål om liv og død og det i mellem og diskutere, hvordan de behandles i værkerne.

De vil også blive introduceret for religiøse passager og referencer og få en kontekstforståelse af deres brug.

Se video om forløbet her

Antal: Max 28 børn

Varighed: 1 time

Pris: 500,-

Book forløbet her

Omvisning i fast samling

Øvrige uddannelsesinstitutioner

Omvisning i fast samling

Varighed: 1 time, kr. 500

Noter i bestillingen hvilken del af samlingen, I har lyst til se.

Se video om forløbet her

Antal: Max 28 børn

Varighed: 1 time

Pris: 500,-

Book forløbet her

Omvisning i særudstilling

Øvrige uddannelsesinstitutioner

Omvisning i særudstilling

Varighed: 1 time, kr. 500

Noter i bestillingen hvilken særudstilling, I har lyst til at se.

Se video om forløbet her

Antal: Max 28 børn

Varighed: 1 time

Pris: 500,-

Book forløbet her

Omviserens yndlingsværker

Øvrige uddannelsesinstitutioner

Omviserens yndlingsværker

Varighed: 1 time, kr. 500

Vores omvisere brænder for kunsten. Mellem ARoS mange udstillede værker har de særlige favoritter, de gerne vil vise jer.

Tag en tur blandt museets skatte og få ny viden om værkerne. Forløbet er en god introduktion til ARoS og en god måde at blive klogere på kunsten.

Se video om forløbet her

Antal: Max 28 børn

Varighed: 1 time

Pris: 500,-

Book forløbet her

Booking og praktisk info

Kontakt

Kontakt

Tirs – fre kl. 10.00 – 12.00

Har du spørgsmål til booking eller til forløb? Send en mail til booking@aros.dk.

Medbring en underskrevet version af museets retningslinjer.

Book/meld jeres besøg her!

 

Afbestilling

Afbestilling

Du kan afbestille dit undervisningsforløb tre hverdage, før undervisningen begynder.

Skriv til booking@aros.dk.

Afbestiller du under tre hverdage før, regnes det som manglende fremmøde og der skal betales.

Før besøget

Før besøget

Orienter jer i vores færdselsregler 

I finder undervisningsmaterialer til vores skiftende særudstillinger her

I finder info om debatter, foredrag, omvisninger, workshops og andre arrangementer, der kan inspirere i kalenderen her 

Praktisk

Praktisk

Meld jeres ankomst i informationen på niv. 4. Lad gerne klassen vente ud. Det sikrer bedst mulig plads til alle. Informationen udleverer reglerne.

På samme etage finder I også garderobeskabe. Vores bagageskabe kræver poletter. Disse koster 20 kr. og købes via automat på museet. Pengene returneres efterfølgende.

Madpakker

Madpakker

Madpakker kan nydes på niv.3 i Madkassen.