Book undervisningsforløb

Lad os understøtte jeres arbejde med læring. Gennem større og mindre særudstillinger med dansk og international kunst sætter ARoS fokus på samtiden, de store emner og det, der rører sig i verden omkring os.

Nedenfor kan I læse om de enkelte forløb og bestille dem. I modtager kvittering, når vi har godkendt bestillingen. Alt efter målgruppe justerer omviserne sværhedsgraden, så de tilpasses bedst muligt.

Vores gruppestørrelse er max. 28 elever.
Kommer I flere, skal der altså bestilles flere forløb.  

Booking af forløb på egen hånd  

I er velkomne til at besøge ARoS på egen hånd gratis i hele museets åbningstid. Vær opmærksom på, at vi ikke kan garantere jer plads ved alle værker. Skoler og institutioner, der er bestilt forløb med omvisere, har førsteret. Inden besøget skal I have orienteret jer i museets retningslinjer. 

Meld jeres besøg

Medbring en underskrevet version af museets retningslinjer.

Book/meld jeres besøg her!

 

Bestilling af forløb
i særudstillinger og fast samling 

Ønsker I omvisninger med fokus på en særudstilling eller et forløb i fast samling, skal I booke det først.
I feltet "Særudstillinger" noterer I jeres valg.
Booking af vores forløb er kun muligt gennem vores online portal mindst 8 hverdage forinden. 

Der er mulighed for at spise medbragt mad før eller efter i Madkassen på Niveau 3. 

Book jeres besøg og omvisning

Medbring en underskrevet version af museets retningslinjer.

Book/meld jeres besøg her!


OBS! 

Vi nærmer os spadestik til ARoS' kommende udvidelse, The Next Level – og i den forbindelse lukker indgang ved Officerspladsen de kommende år. Fremover skal alle gæster derfor benytte indgangen fra Aros Allé / parkeringspladsen. Der er adgang via trappe eller elevator.

Elevator er forbeholdt gangbesværede.
Kom i god til – der er mange, der skal ind af den samme dør.

Forløb til dagtilbud

Fantastiske fortællinger

3 – 6 år

Fantastiske fortællinger

Varighed: 1 time, kr. 475

Børnene kommer til at møde museumsrummet og sammen med omviseren blive klogere på, hvad det særlige ved et kunstmuseum er. I kommer rundt i gallerierne. Børnene skal tolke kunstværker ud fra deres fantasi og nysgerrighed.

Guldalderkunstneren Martinus Rørbys: "Brønden på pladsen St. Sophia ved Seraillets port i Konstantinopel” fra 1846 er et godt eksempel på guldalderkunsten. Det eksotiske møde med Istanbul/Konstantinopel. Mennesker, fremmedartede dyr, spændende huse og byggestile og et helt andet varmt og indbydende klima, end det man typisk var vant til i Danmark for 200 år siden.

Lader vi børnene komme til ører, er der sikkert andre historier, der gemmer sig i værket. Hvem er menneskene? Hvad hedder de? Kender de hinanden? Hvordan mon det er at have en kamel? Og hvem er manden på den flotte hvide hest?

Spørgsmålene er mange, svarene farverige og fantasifulde når børnenes fantasi slippes løs.

'Fantastiske fortællinger' er et rigtig godt møde med kunst og et godt forløb for jer, der er nysgerrige efter at møde kunst – måske for første gang.

Velegnet som introduktion til mødet med museet.

Forløbet understøtter jeres arbejde med læreplanstemaerne: Alsidig personlig udvikling, Kommunikation og sprog og Kultur, æstetik og fællesskab.

Målgruppe: 3 – 6-årige

Antal: Max 28 børn

Varighed: 1 time

Pris: 475,-

Læreplanstemaer: Alsidig personlig udvikling, sproglig udvikling og kulturelle udtryksformer og værdier.

Book forløbet her

Grundskole og ungdomsuddannelser

Fantastiske fortællinger

0. - 3. klasse

Fantastiske fortællinger

Varighed: 1 time, kr. 475

Børnene kommer til at møde museumsrummet og sammen med omviseren blive klogere på, hvad det særlige ved et kunstmuseum er. I kommer rundt i gallerierne. Børnene skal tolke kunstværker ud fra deres fantasi og nysgerrighed.

Spørgsmålene er mange, svarene farverige og fantasifulde når børnenes fantasi slippes løs.

'Fantastiske fortællinger' er et rigtig godt møde med kunst og et godt forløb for jer, der er nysgerrige efter at møde kunst – måske for første gang.

Velegnet som introduktion til mødet med museet.

Forløbet understøtter jeres arbejde med læreplanstemaerne: Alsidig personlig udvikling, Kommunikation og sprog og Kultur, æstetik og fællesskab.

Guldalder

7. – 10. kl. + ungdomsudd.

Guldalder

Varighed: 1 time, kr. 475

I Guldalderen (ca. 1800 – 1870) arbejdes der med den nationalromantiske forestilling. Det helt særligt danske. Eller måske mere idealet. Sammen med museets omviser oplever eleverne værkerne fra perioden. Det kommer til at handle om særlige kendetegn, om formålet med malerierne og sammenhænge og forskelle mellem motiv og virkelighed.

På denne omvisning vil eleverne stifte bekendtskab med guldalderens motiver. Med afsæt i en gennemgang af udvalgte kunstværker vil eleverne således kunne opleve, hvorledes periodens normer og tankesæt afspejler sig i kunstneriske udtryksformer. Omviseren vil undervejs opfordre eleverne til aktiv deltagelse gennem dialog og diskussioner.

Forløbet kan bruges i elevernes arbejde med kompetenceområdet Billedanalyse i billedkunstfaget.

 • Igennem forløbet arbejder eleverne med at vurdere billeders anvendelse inden for forskellige kultur- og fagområder.
 • Eleverne får en forståelse for billedkomposition og særligt farvers virkning i billeder.
 • Eleverne stifter bekendtskab med billedfunktion med fokus på billedsymbolers betydning. Eleven tilegner sig viden om visuelle symbolers betydning.

Forløbet kan også bruges tværfagligt. Det kan fungere som introduktion for historiefagets kompetenceområde Historiebrug.

 •  Eleverne opnår igennem mødet med malerierne og dialogen med omviseren viden om, brugen af fortiden i argumentation og handling.

Mødet med malerierne fra perioden kan også bruges som case i elevernes arbejde med kildeanalyse og kildekritiske begreber.

Det kan også fungere som en optakt til elevernes videre arbejde med kanonpunktet om ”Grundloven af 1849”. En visuel rejse tilbage til de tanker blandt kunstnere og politikere der lagde kimen.

Vi glæder os til at ser jer herinde.

Målgruppe: 7. – 10. klasse

Antal: Max 28 børn

Varighed: 1 time

Pris: 475,-

Læreplanstemaer: Billedkunst: Billedanalyse, Historie: Historiebrug, Grundloven 1849.

Book forløbet her

Kunst og provokation

4. – 10. kl. + ungdomsudd.

Kunst og provokation

Varighed: 1 time, kr. 475

Kunst gør noget ved os. Det hjælper os til at huske på, at verden er mere end blot et rigtig svar. Kunst udvider, udfordrer og provokerer os og har altid gjort det.
Provokationen er omdrejningspunkt. Hvad provokerer os i dag? Hvad provokerede publikum i guldalderen og i modernismen? Sammen med omviseren, skal eleverne undersøge en række interessante værker på tværs af tid og udtryk og sammen diskuteres værkernes budskab.

På denne omvisning handler det om provokation i et historisk og nutidigt perspektiv. Igennem dialog med omviseren bliver eleverne opmærksomme på, hvordan provokation altid har været en del af kunsten. Skiftene tiders brud er i fokus. En række udvalgte værker danner rammen for en dialog med eleverne om, hvad der provokerede og provokerer i dag og hvordan oplevelsen af kunst er en subjektiv oplevelse.

Omvisningen søger at styrke elevens evne til at kunne forholde sig aktivt analyserende og diskuterende til kunst, kultur og historie. I kan bruge forløbet som i elevernes arbejde medkompetencemålet Billedanalyse.

 • Igennem mødet med værkerne og dialogen med omvisere og klassen stifter eleverne bekendtskab med billedgenrer, billedkomposition og billedfunktion.
 • Eleverne tilegner sig igennem dialogen om provokation viden om billedanalyse.

Forløbet tager 1 time. Det foregår i udstillingsgallerierne. Museets omviser møder jer ved mødestedet på niveau 4. Der er mulighed for at spise madpakker før eller efter i Madkassen på Niveau 3.

Vi glæder os til at ser jer herinde.

Målgruppe: 7. – 10. klasse

Antal: Max 28 børn

Varighed: 1 time

Pris: 475,-

Læreplanstemaer: Billedgenrer, billedkomposition og billedfunktion.

Book forløbet her

Kunst og symboler

4. – 10. kl. + ungdomsudd.

Kunst og symboler

Varighed: 1 time, kr. 475

Målgruppe: 7. – 10. klasse

Kunsten er spækket med symboler og skjulte hentydninger. Hemmelige budskaber gemt af kunstneren eller et billedsprog fra en anden tid. Vi skal på jagt efter mange forskellige symboler og finde frem til deres betydning for værkernes budskab.

Hvad symboliserer en hund i billedet? Hvordan opleves den røde farve? Hvad symboliserer vand?

Sammen med museets omviser opleves en række værker. Vi finder symbolerne sammen og igennem dialog undersøger vi betydning og mening.

Omvisningen kan bruges som indledning eller et visuelt indspark til elevernes arbejde med kompetenceområdet billedanalyse i billedkunstfaget. Igennem forløbet arbejder eleverne med at vurdere billeders anvendelse inden for forskellige kultur- og fagområder.

 • Eleverne får en forståelse for billedkomposition og særligt farvers virkning i billeder. Eleverne opnår også viden om farvers betydning i en kulturel kontekst.
 • Eleverne stifter bekendtskab med billedfunktion med fokus på billedsymbolers betydning. Eleven tilegner sig viden om visuelle symbolers betydning.

Vi glæder os til at ser jer herinde.

Antal: Max 28 børn

Varighed: 1 time

Pris: 475,-

Læreplanstemaer: Billedgenrer, billedkomposition og billedfunktion.

Book forløbet her

Kunst og virkelighed

4. – 10. kl. + ungdomsudd.

Kunst og virkelighed

Varighed: 1 time, kr. 475

Vi skal undersøge, på hvilke måder kunstnere integrerer virkeligheden i deres udtryk. Vi kommer omkring de mange forskellige udtryksformer fra maleri og skulptur til de mere nutidige medier som film, ready mades og installation. Sammen med omviseren, skal eleverne undersøge en række interessante værker på tværs af tid og udtryk og sammen forholder vi os til, hvordan kunst og virkelighed spiller sammen.

På denne omvisning handler det om kunstnernes brug og forhold til virkeligheden i de udstillede værker. Hvor er sammenhængen og forskellen mellem udtryk og verden. En række udvalgte værker danner rammen for en dialog med eleverne om, hvordan forskellige kunstnere har valgt at integrerer virkelighed i deres værker.

Omvisningen søger at styrke elevens evne til at kunne forholde sig aktivt analyserende og diskuterende til kunst, kultur og historie. I kan bruge forløbet som i elevernes arbejde medkompetencemålet Billedanalyse.

 • Igennem mødet med værkerne og dialogen med omvisere og klassen stifter eleverne bekendtskab med billedgenrer, billedkomposition og billedfunktion.
 • Eleverne tilegner sig igennem dialog og aktiv deltagelse viden om billedanalyse.

I kan også bruge forløbet som inspiration til elevernes arbejde med kompetencemålet billedkommunikation.

 • Igennem mødet med en bred vifte af kunststile og genre opnår eleverne viden om formidling og visuelle udtryk.

Vi glæder os til at ser jer herinde.

Målgruppe: 7. – 10. klasse

Antal: Max 28 børn

Varighed: 1 time

Pris: 475,-

Læreplanstemaer: Billedgenrer, billedkomposition og billedfunktion.

Book forløbet her

Kunstens virkemidler

4. – 10. kl. + ungdomsudd.

Kunstens virkemidler

Varighed: 1 time, kr. 475

Hvordan oplever vi kunsten? Hvorfor ser et kunstværk ud som det gør? Hvordan og hvilke indtryk gør kunsten på os? Sammen med omviseren, skal eleverne undersøge en række interessante værker på tværs af tid og udtryk og sammen opleve og diskutere kunstens virkemidler.

Vi kommer omkring udvalgte kunstværker og diskuterer de teknikker, symboler og virkemidler, som kunstnere bruger for at formidle deres budskaber til beskueren.

Eleverne får forståelse og praksis erfaring med værkers indbyggede fortælling og brug af elementer. Igennem dialogen om elevernes oplevelse af malerierne, opfordres de til at bruge enkelte fagord og til at udtrykke sig om indhold og opbygning.

I kan også bruge forløbet som inspiration for elevernes arbejde med kompetencepunktet billedfremstilling.

Igennem mødet og dialogen om virkemidler opnår elever indsigt i og inspiration til at arbejde med egne billedfremstillinger.

Vi glæder os til at ser jer herinde.

Målgruppe: 7. – 10. klasse

Antal: Max 28 børn

Varighed: 1 time

Pris: 475,-

Læreplanstemaer: Billedgenrer, billedkomposition og billedfunktion.

Book forløbet her

Religiøse perspektiver i kunsten

4. – 10. kl. + ungdomsudd.

Religiøse perspektiver i kunsten

Varighed: 1 time, kr. 475

Forløbet handler om religiøse temaer udtrykt igennem kunst. Sammen med museets omviser bevæger elevernes sig igennem museets samling og oplever de mange møder mellem religion og kunst, der er at finde. Fra de mere klassiske motiver, hvor den bibelske fortælling er motivet til mere nutidige værker, hvor spørgsmål om eksistens, liv, død og det ind i mellem er i fokus.

Igennem historien har der været en tæt, men også foranderlig forbindelse mellem kunst og religion. Kalkmalerier en vigtig rolle i middelalderens Danmark. Den visuelle oversættelse af kirkens lære. Gennem kunsthistorien har mange kunstnere også afbildet forskellige scener fra Bibelens fortællinger om Jesus. Populære motiver er fx Jesu fødsel, dåb, korsfæstelse og genopstandelse. Kunsten i dag er ikke på samme måde domineret af bibelske motiver. Alligevel er mange samtidskunstnere interesserede i spørgsmål om tro, eksistens, liv og død.

Sammen med museets omviser kommer eleverne på en rejse igennem mødet mellem kunst og religion over tid.

I kan bruge forløbet til at understøtte elevernes arbejde med kompetenceområdet Kristendom.

- Igennem mødet med værkerne og dialogen med omviseren får eleverne en forståelse af kristne grundbegreber og kristne udtryk i kunsten.

Målgruppe: 7. – 10. klasse

Antal: Max 28 børn

Varighed: 1 time

Pris: 475,-

Læreplanstemaer: Billedgenrer, billedkomposition og billedfunktion.

Book forløbet her

Selvportræt

4. – 10. kl. + ungdomsudd.

Selvportræt

Varighed: 1 time, kr. 475

Selfies, snaps og portrættet på væggen. Vi er og har længe været fascinerede af selvportrætter. Hvordan er tidligere tiders malede portrætter anderledes og alligevel ens i forhold de snaps og selfies vi producerer nu? Sammen med museets omviser skal eleverne undersøge og eksperimentere med portrættet.

Forløbet handler om selvportrættet. Fra de malede portrætter i de klassiske borgerhjem, over mere eksperimenterende versioner og til elevernes egne portrætter via mobilen. Vi kommer omkring udvalgte kunstværker og diskuterer de teknikker og virkemidler, der igennem tid er brugt i portrættet. Eleverne kommer selv på banen og skal via deres telefoner og kameraer eksperimentere med forskellige idealer for portrætfremstilling.

I kan bruge forløbet til at understøtte eleverne arbejde med kompetenceområdet billedanalyse.

 • Eleverne opnår igennem aktiv deltagelse indsigt og praksis erfaring med billedkomposition og billedfunktion.

Igennem dialogen om elevernes oplevelse af malerierne, opfordres de til at bruge enkelte fagord og til at udtrykke sig om indhold og opbygning.

I kan også bruge forløbet som inspiration til elevernes arbejde med kompetencemålet billedkommunikation.

 • Igennem mødet med en bred vifte af kunststile og genre opnår eleverne viden om formidling og visuelle udtryk.

Vi glæder os til at ser jer herinde.

Målgruppe: 7. – 10. klasse

Antal: Max 28 børn

Varighed: 1 time

Pris: 475,-

Læreplanstemaer: Billedkunst: billedanalyse, billedkommunikation.

Book forløbet her

Booking og praktisk info

Kontakt

Kontakt

Tirs – fre kl. 10.00 – 12.00

Har du spørgsmål til booking eller til forløb? Send en mail til booking@aros.dk.

Eller ring på 61904870 tirsdag til fredag kl. 10.00 – 12.00.

Medbring en underskrevet version af museets retningslinjer.

Book/meld jeres besøg her!

 

Afbestilling

Afbestilling

Du kan afbestille dit undervisningsforløb tre hverdage, før undervisningen begynder.

Ring på 61904870 eller skriv til booking@aros.dk.

Afbestiller du under tre hverdage før, regnes det som manglende fremmøde og der skal betales.

Før besøget

Før besøget

Orienter jer i vores færdselsregler 

I finder undervisningsmaterialer til vores skiftende særudstillinger her

I finder info om debatter, foredrag, omvisninger, workshops og andre arrangementer, der kan inspirere i kalenderen her 

Praktisk

Praktisk

Meld jeres ankomst i informationen på niv. 4. Lad gerne klassen vente ud. Det sikrer bedst mulig plads til alle. Informationen udleverer reglerne.

På samme etage finder I også garderobeskabe. Poletter til skabe kan lånes på museet.

Madpakker

Madpakker

Madpakker kan nydes på niv.3 i Madkassen.

Book/meld jeres besøg

Medbring en underskrevet version af museets retningslinjer.

Book/meld jeres besøg her!

OBS! 

Nu nærmer vi os første spadestik til ARoS' kommende udvidelse, The Next Level – og i den forbindelse lukker indgang ved Officerspladsen de kommende år. Fremover skal alle gæster derfor benytte indgangen fra Aros Allé / parkeringspladsen. Der er adgang via trappe eller elevator.

Elevator er forbeholdt gangbesværede. Kom i god til – der er mange, der skal ind af den samme dør.