THIS IS NOT AFRICA – UNLEARN WHAT YOU HAVE LEARNED

THIS IS NOT AFRICA – UNLEARN WHAT YOU HAVE LEARNED

Njideka Akunyili Crosby 'Blend in — Stand out' 2017 Banner version. 707 x 550 cm © Njideka Akunyili Crosby Courtesy the artist, Victoria Miro and David Zwirner

En gruppeudstilling der præsenterer en bred vifte af værker skabt af 26 toneangivende samtidskunstnere fra eller med relation til det afrikanske kontinent.

I galleriet på niveau 1 kan publikum opleve en udstilling, der udfordrer og forstyrrer det traditionelle og stereotype vestlige blik på afrikansk kunst. Udstillingen THIS IS NOT AFRICA – UNLEARN WHAT YOU HAVE LEARNED giver næring til større selvindsigt ved at fokusere på kunsten og kunstnernes egne stemmer.

Emnemæssigt spænder udstillingen bredt; fra konfliktfyldte, sociale og politiske forhold relateret til kontinentets fortid, nutid og fremtid, til mere universelle tematikker, der strækker sig langt udover Afrikas grænser, for eksempel ved at berøre emner om magt og sprog, om kolonitiden og nutidens globale kapitalisme, om strukturel racisme og mod-fortællinger.

Som titlen indikerer, udfordrer værkerne på udstillingen et stereotypt og traditionelt vestligt blik på det afrikanske. Værkerne består både af video, installation, maleri, skulptur, foto og performancekunst.

"I sin helhed udgør udstillingen en kakofoni af mange stemmer og udtryksformer, der vidner om Afrikas – og den afrikanske diasporas – kompleksitet, grænseløshed og diversitet", siger museumsinspektør Maria Kappel Blegvad, ARoS.

Maria Kappel Blegvad har haft ansvaret for udstillingen i samarbejde med flere medkuratorer og gæsteredaktører, blandt andre den internationalt anerkendte kunstner Ibrahim Mahama, som også er stifter af The Savannah Centre for Contemporary Art (SCCA). Udstillingen er blevet til med et fokus på at inddrage mange stemmer, der gør udstillingen til et produkt af et stort transnationalt samarbejde.

"Helt fra begyndelsen har vi været bevidste om vores egne blinde vinkler som vestlig institution. Vi ønskede at gøre udstillingens fortællinger åbne og nuancerede. Derfor var det vigtigt for os, at flere kuratorer og gæsteredaktører fra eller med relation til det afrikanske kontinent blev inddraget. Det var også vigtigt, at kunsten og kunstnernes egne stemmer blev trukket i forgrunden i stedet for én kuratorstemme centreret omkring det hvide blik. Dette har resulteret i en udstilling, hvor mange stemmer fra vidt forskellige positioner og steder i verden folder sig ud", siger Maria Kappel Blegvad.

Installationsfoto fra udstillingen, der bl.a. viser 'Flowers for Africa: Rwanda' 2019 af Kapwani Kiwanga samt 'Thatha II, Sheraton Hotel, Brooklyn' 2019 af Zanele Muholi Fotograf Jens Henrik DaugaardFotograf Jens Henrik Daugaard

Installationsfoto fra udstillingen, der bl.a. viser 'Flowers for Africa: Rwanda' 2019 af Kapwani Kiwanga samt 'Thatha II, Sheraton Hotel, Brooklyn' 2019 af Zanele Muholi Fotograf Jens Henrik Daugaard Site-specific photographic mural. 350 cm. Edition of 2 © Zanele Muholi Courtesy of the artist, Stevenson, Amsterdam / Cape Town / Johannesburg and Yancey Richardson, New York

Dansk-ghanesisk samarbejde

Som del af det kuratoriske hold har ARoS samarbejdet med SCCA og Red Clay Studio i den nord-ghanesiske by Tamale. Derfra har Ibrahim Mahama samt SCCA’s kunstneriske leder Selom Kudjie været uvurderlige samarbejdspartnere, som har udfordret ARoS’ egen proces samt introduceret helt nye måder at tænke institutionel praksis på.

"Jeg synes, det er et godt initiativ, og bestemt en indsats, der fortjener at blive udfoldet globalt og på tværs af institutioner. Det er vigtigt for nye institutioner som vores, fordi det giver os mulighed for at lære visse praksisser, men det giver os også mulighed for at dele viden og forskellige perspektiver på kunsten." siger Maria Kappel Blegvad.

SCCA og Red Clay Studio rummer tilsammen over 4.000 m2 udstillingsareal inklusiv biograf, atrium og bibliotek, et udendørsareal på ca. 500.000 m2, og har også et artist-in-residency- program samt et inddragende formidlings-og undervisningscenter med fem store fly, der er ombygget til undervisningslokaler for lokalområdets skolebørn.

Stjernekrigsfilosofi

Undertitlen til udstillingen UNLEARN WHAT YOU HAVE LEARNED stammer fra Star Wars- figuren Yoda, der i en scene med Luke Skywalker fremhæver idéen om, at vores forestillinger om verden, herunder det som synes anderledes og fremmed, er konstruktioner skabt af os selv, som kan aflæres og udvikles.

Udstillingen er altså i høj grad motiveret af et ønske om at gøre opmærksom på bestemte fordomme om det afrikanske og idéen om, at vores individuelle opfattelse af verden er en konstruktion skabt af vores egne tanker og holdninger, som dog kan udvikles og udfordres over tid – og dermed aflæres. Det er håbet at udstillingen skaber et rum for videre refleksion over de filtre, vi ser verden igennem, og de blinde vinkler, de kan medføre.

Ved blandt andet at arbejde kollektivt og på tværs af landegrænser har det helt fra starten været ARoS’ vision med denne udstilling at styrke kunstens globale økosystem og at lære nyt ved at stille spørgsmål, pege på alternativer og teste elastikkerne i vores systemer. Museet har ønsket at bane vej for nye fortællinger og samarbejdsformer, som er åbne og inkluderende, og som støtter op om de udøvende kunstneres egne visioner og stemmer. Derfor kan publikum også i den tilhørende formidling se, høre og læse om kunstnernes egne tanker og visioner bag værkerne.

Inyanga yeDwarha (From The Lunar Songbook). Installationsfoto: Anders Sune Berg

Afrikansk kunst der strækker sig langt ud over kontinentet

Kendetegnende for de deltagende kunstnere er, at de præsenterer værker, der på forskellig vis udfordrer eller punkterer et stereotypt billede af afrikansk kunst. Flere omhandler helt andre og mere universelle emner, som rækker langt udover Afrika som tematisk ramme. Men stort set alle rejser vigtige spørgsmål om tilhørsforhold, identitet, verdenssyn med mere og betoner, hvordan disse er relative og flydende størrelser, der ikke lader sig kategorisere entydigt, hvorfor udstillingen hedder THIS IS NOT AFRICA.

Udstillingen THIS IS NOT AFRICA – UNLEARN WHAT YOU HAVE LEARNED kan opleves til den 24. oktober.