ÅBENT I DAG 10 - 17
Under protektion af
Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

Sponsor og fundraising-politik ARoS

Museumsdirektøren er ansvarlig for fundraising og indgåelse af sponsoraftaler.

Museumsdirektøren kan ansætte en sponsorchef til at varetage sponsorkontakten. Sponsorchefen  refererer til museumsdirektøren. 

Fundraising og sponsorstøtte fra danske fonde og erhvervsvirksomheder kan kun ske gennem ARoS' egen organisation.

Dersom der findes formålstjenligt kan ARoS indgå samarbejdsaftaler med eksterne partnere vedrørende fundraising og sponsorstøtte fra udenlandske erhvervsvirksomheder og fonde. Undtagelsesvis kan afvigelser herfra godkendes af bestyrelsen, efter anbefaling fra direktøren. Der skal indgås en skriftlig aftale mellem ARoS og den eksterne partner, før partneren må kontakte en eventuel sponsor. En aftale med en ekstern partner skal indgås på markedsmæssige vilkår.

ARoS er berettiget til at offentliggøre alle indhentede sponsorbidrag samt de betalte honorarer. 

©ARoS 2017