ÅBENT I DAG 10 - 21
Under protektion af
Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

A New Dynasty - Created in China

Et kinesisk syn på Kina og en ny stor installation skabt til ARoS af den legendariske systemkritiske kunstner Ai Weiwei. Det er blandt andet, hvad publikum bliver mødt med, når ARoS den 21. november 2015 åbner dørene til særudstillingen A New Dynasty – Created in China

ARoS har håndplukket 24 kinesiske samtidskunstnere, som viser en broget buket af maleri, installationskunst, video, skulptur og fotografi til særudstillingen A New Dynasty – Created in China. Udstillingen bryder med Vestens klichéprægede opfattelse af Kina som en Made in China-kultur ved at præsentere de deltagerende kinesiske kunstneres syn på Kina. Det er store temaer som kinesernes nationalfølelse og ytringsfrihed, der løber som understrømme gennem de spektakulære kunstværker.

”Med A New Dynasty – Created in China vil ARoS kombinere et blik udefra med et blik indefra. Vi ønsker at præsentere kinesisk samtidskunst, som ikke udelukkende finder sin inspiration i en vestlig forståelsesramme, men også i sin egen historie: tidligere dynastier og Kinas aktuelle sociale og politiske samfundskontekst”, siger museumsdirektør og kurator på udstillingen Erlend G. Høyersten, ARoS.

”Kina står over for en brydningstid. Landet er en elitær økonomisk og kulturel stormagt, hvis strukturelle ændringer sker i et eksplosivt tempo. Kinas udvikling betyder langt mere for vores liv i Vesten, end vi erkender. Kinas fremtid er vores fremtid, og derfor er udstillingen relevant”, tilføjer Erlend G. Høyersten.

OM UDSTILLINGEN

A New Dynasty – Created in China er et visuelt, tankevækkende og inspirerende møde med Kina, som supermagten ser ud den dag i dag. Kunstværkerne vil give publikum unikke nøgler til forståelsen af en verden, som på én gang er os bekendt og fremmed; det komplekse og nuancerede fænomen Kina.

Med udstillingen fremhæver ARoS de udvalgte kunstneres arbejdsmetoder og skæve indfaldsvinkler til den kinesiske virkelighed og betoner de politiske og samfundsmæssige misforhold, som præger Kina: samfundseliten kontra masserne og den kommunistiske ideologi kontra landets hastigt voksende markedsøkonomi.

EN LEGENDARISK SYSTEMKRITIKER KOMMER TIL AARHUS

ARoS er særligt stolt af at kunne præsentere Ai Weiwei på udstillingen.  Han har netop fået sit pas tilbage fra de kinesiske myndigheder og er for første gang i fire år fri til at rejse ud af landet. Ai Weiwei har exceptionelt indvilliget i at deltage i gruppeudstillingen, hvilket han qua sin popularitet ellers ikke gør mere, og han skaber en stor, ny installation til A New Dynasty – Created in China.

”At en så betydningsfuld kunstner og fortaler for ytringsfrihed som Ai Weiwei viser interesse i A New Dynasty – Created in China, fortæller os noget om udstillingens aktualitet og kvalitet. Vi vil gerne rejse spørgsmål som: hvad interesserer, engagerer og udfordrer den kinesiske kunstner i dag? Og hvor befinder det kinesiske samfund sig nationalt og internationalt?”, siger Erlend G. Høyersten.

ET UDPLUK AF KUNSTNERE OG DERES VÆRKER

Ai Weiwei (f.1957):

I sin installation Yu Yi, 2015 forbinder Ai Weiwei fortid og nutid. Kunstværket er en 12 meter lang figur, der - flettet i bambus - vil svæve i 8 meters højde over publikum. Figuren er en reference til en særlig begravelsesdragt udført i jade fra Han Dynastiet (ca. 2000 år siden). Yu Yi er samtidig en flyvende supermand med klare referencer til Kina som den ultimative supermagt på verdenshimmelen.

Xu Bing (f. 1955):

Xu Bings installation 1st Class, 2011 består af 500.000 kinesiske cigaretter lagt i et sirligt mønster, så cigaretterne på afstand ligner et stort tigerskind. Tigeren er central i den kinesiske kultur som symbolet på sundhed, styrke og velstand. Xu Bing opbygger således et kontrastpræget forhold mellem installationens symbolik - den styrkefulde tiger - og kunstværkets egentlige indhold - de sundhedsfarlige cigaretter. Kina er verdens største forbruger og producent af tobak. 43 procent af alle klodens cigaretter bliver produceret i Kina. Hertil kommer at over 300 millioner kinesere, på tværs af samfundsklasser, er rygere. 

Maleonn (f. 1972):

I sit projekt Mobile Studio, 2012 anvendte Maleonn det sociale medie Weibo til at invitere hele Kina til at iscenesætte sig selv. Projektet affødte 1.600 billeder og tog 1 år af Maleonns liv, hvor han rejste på tværs af det kinesiske rige. Mobile Studio aktualiserer på én gang en global samfundstendens: selviscenesættelseskulturen på samme tid som projektets demokratiske karakter annullerer det klasseinddelte Kina og lader høj som lav mødes i fiktionen.  Mobile Studio præsenterer Kina som en række af kreative, fantasifulde og humoristiske enkeltindivider, hvis drømme, tanker og forestillingsevner er af universel karakter.

Yin Xiuzhen (f. 1963):

Yin Xiuzhen arbejder ofte med genbrugsmaterialer i sine skulpturer og kunstinstallationer. Som led i sit projektet Portable Cities skaber Yin Xiuzhen et nyt værk til udstillingen A New Dynasty – Created in China - en 3-D kuffertinstallation af Aarhus by syet i lokale aflagte tekstiler. Yin Xiuzhen er optaget af personlig erindring. Hun opfatter hukommelse for at være menneskets væsentligste rødder i den moderne verden - særligt i et land som Kina, hvor de samfundsmæssige og strukturelle ændringer sker i højt tempo.

LISTE OVER SAMTLIGE DELTAGENDE KUNSTNERE

Ai Weiwei, Chen Danqing, Chen Fei, Chen Xiaodan, Feng Feng, Guan Feng Dong, Jaffa Lam Laam, Ji Wenyu + Zhu Weibing, Jing Kewen, Li Songsong, Liu Jianhua, Ma Laing, Mao Tongqiang, Miao Xiaochun, Peng Wei, Shao Fan, Song Dong, Sui Jianguo, Wang Yuanzheng, Xu Bing, Yin Xiuzhen, Zhang Dali, Zhang Xiaogang, Zhang Xiaotao.

Udstillingen A New Dynasty – Created in China vises i perioden 21. november 2015 til 22. maj 2016 i særudstillingsgallerierne på niveau 1 og niveau 6.

Kurator: Erlend G. Høyersten, Museumsdirektør, ARoS.

Udstillingsansvarlig: Pernille Taagaard Dinesen, Museumsinspektør, ARoS

Eksterne kuratorer:

Kurator: Feng Boyi

Kurator: Bjørn Inge Follevaag

Kurator: Wang Dong. 

Download pressefotos

Download pressefotos

ZHANG DALI, Man And Beast , 2008,

Zhang Dali, Man And Beast, 2008

Wang Yuanzheng, They

Wang Yuanzheng, They, 2015

Yin Xiuzhen, Portable City - Aarhus, 2015

Yin Xiuzhen, Portable City - Aarhus, 2015

Maleonn, Mobile Studio, 2012

Xu Bing, 1st Class,  2011

Xu Bing, 1st Class,  2011

Download pressefotos

For yderligere information kontakt:

Anne Riis
Presseansvarlig, ARoS
T: 8730 6621 | M: 2535 7444 | ari@aros.dk

eller

Pernille Taagaard Dinesen
Museumsinspektør, ARoS
T: 8730 6642 | M: 6120 2193 | ptd@aros.dk

Udstillingen bliver til med støtte fra:

Jyllands-Postens Fond CAC Hilmer & Høgsberg Hotel Royal

Transport af udstillingens værker sponsoreres af:

ECU
©ARoS 2017