ÅBENT I DAG 10 - 21
Under protektion af
Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

Verdenskunstner skaber værk til unikt udbygningsprojekt på ARoS

Købmand Herman Sallings Fond donerer 100 mio. kr. til direktør Erlend Høyerstens idé om en kæmpeudbygning med bl.a. et kunstværk af amerikanske James Turrell

Med en generøs donation fra Købmand Herman Sallings Fond på 100 mio. kr. har ARoS-direktør Erlend Høyersten taget det første skridt i realisering af sit enestående udbygningsprojekt med arbejdstitlen ’The Next Level’. Et væsentligt element i projektet er et unikt kunstværk af den amerikanske verdenskunstner James Turrell.

Allerede en uge efter sin tiltræden som direktør for ARoS i januar i år, præsenterede Erlend Høyersten sit projekt på ARoS. En enig ledelse, og siden en enig ARoS-bestyrelse bakkede fuldt og helt op i en erkendelse af, at netop dette projekt kan bidrage væsentligt til at opfylde Høyerstens ambition om at tage ARoS’ succes til det næste niveau: At bliver blandt verdens mest markante kunstmuseer.

Med donationen fra Købmand Herman Sallings Fond har det dermed taget direktøren blot  9 måneder at gå fra idé til en startkapital til projektet på 100 mio. kr.

”Vi er Købmand Herman Sallings Fond dybt taknemmelige for den generøse donation, der er et meget vigtigt skridt og signal om, at det ambitiøse projekt med arbejdstitlen ’The Next Level’ bliver realiseret. Fonden har bidraget væsentligt til, at vi om to-tre år kan skrive historie på ARoS, når det færdige projekt åbnes i kulturhovedstads-året 2017”, siger Erlend Høyersten.

KUNSTVÆRK OG GALLERI

Projekt ’The Next Level’ består af to elementer, begge under jorden og forbundet til den eksisterende bygning: Et kunstværk samt et 1400 kvm. stort galleri med tilhørende magasiner.
Den verdensberømte kunstner James Turrells værk fremstår som en integreret del af arkitekturen og er en kugleformet, sfærisk lysinstallation på 25 meter i diameter. Publikum passerer gennem eller omkring den unikke lysinstallation for at komme til det nye galleri under Officerspladsen. Adgangen til kunstværket og det nye underjordiske galleri vil ske via den nuværende særudstillingsfoyer, modsat hvor Ron Muecks skulptur Boy I dag er placeret.

AFGØRENDE PROJEKT

Erlend Høyersten betegner projekt ’The Next Level’ som en afgørende del af den forretningsplan, han har søsat sammen med museets øvrige ledelse og medarbejdere. Ambitionen er dels at ARoS skal præstere på et endnu højere niveau, dels at skabe et endnu bedre fundament for en udbygning af et frugtbart samarbejde med publikum, sponsorer, fonde og andre samarbejdspartnere, dels at skabe væsentlige samarbejdsrelationer til de største kunstinstitutioner i verden.

”Netop fordi projektet her er afgørende for ARoS’ ambitioner i de kommende år, har vi givet det arbejdstitlen ’The Next Level’. Dermed signalerer vi, at det er, hvad vi ønsker at gøre med ARoS: At bygge en succes ovenpå dén succes, som museet allerede er”, siger Erlend Høyersten. 

SAMLET PRIS: 350 mio. KR

Med de 100 mio. kr. Fra Købmand Herman Sallings Fond har ARoS finansieret den første store del af det unikke projekt. Med et samlet budget for projektet på 350 mio. kr., er der endnu et arbejde at gøre for museumsdirektøren og hans stab for at skaffe de resterende midler. Men Erlend Høyersten er optimistisk: 

”Efter blot 9 måneder er det ved Sallingsfondenes hjælp lykkes at tage det første store skridt. Det er vores overbevisning, at det generøse signal fra Købmand Herman Sallings Fond vil bidrage til at overbevise andre fonde om, at der her er et helt særligt støtteværdigt projekt. Målet er at byde de første gæster velkommen i James Turrells kunstværk og i det nye galleri i 2017, så vi intensiverer nu arbejdet med at skaffe de resterende midler til projektet”, siger ARoS-direktøren.

Ekstra herunder:

  • Introduktion til James Turrell
  • Introduktion til James Turrells kunstværk til ’The Next Level’-projektet
  • Udtalelse fra borgmester Jakob Bundsgaard og kulturrådmand Rabih Azad-Ahmad

James Turrell – Vor tids Michelangelo  

Siden 1960’erne har den amerikanske kunstner James Turrell (f. 1943) arbejdet lys, farver og ruminstallationer. Han er i dag verdensledende på sit område, med permanente installationer i over 26 lande. Turrell er uddannet psykolog og har studeret matematik, geologi og astronomi. Hans værker har det fællestræk, at de gerne omslutter publikum gennem lys- og farvepåvirkninger kontrolleret af kunstneren.

James Turrells  bedst kendte værk er “Roden Crater” – en udslukt vulkan i Arizonas ørken, der i dag udgør verdens største kunstværk. Han købte det 400 000 år gamle og tre kilometer brede krater i 1979, og krateret er siden blevet et livslangt kunstprojekt. Her bygger han et enormt observatorium, hvor man kan studere himmelens lyskvaliteter i løbet af døgnet. Turrells er også blevet særligt kendt for sine Skyspaces eller himmelrum, hvoraf det første blev skabt i 1975. Kunstnerens baggrund som kvæker er tydelig tilstede i hans Skyspaces: Værkerne er mødesteder for at “hilse lyset” og har gerne enkle bænke installeret, hvor publikum bliver opmuntret til at sidde sammen i stilhed, sådan som også kvækerne gør det under deres møder.
Mest af alt minder Turrells ofte farvestålende ruminstallationer om tredimensionelle lysmalerier, hvor han, som en moderne Michelangelo, forbinder det jordiske med det himmelske samt krop og følelse med sind og tanke.

Et mesterværk for eftertiden

Kunstværket til ’The Next Level’-projektet er en enestående, permanent kunstinstallation af den verdenskendte, amerikanske kunstner James Turrell. Værket matcher i størrelse, format og dristighed Your rainbow panorama og vil uden tvivl komme til at stå for eftertiden som et af James Turrells hovedværker. Og som en europæisk kunstattraktion i særklasse.
Kunstværket består af en underjordisk, svævende kugle i en dimension på 25 meter, der vil udgøre forbindelsesleddet mellem den eksisterende ARoS-bygning og det nye udstillingsgalleri. Adgangen til det nye galleri går således enten igennem kuglen eller gennem det store rum, der omslutter kuglen. Den sfæriske kugle er i sig selv et enestående kunstværk, der indvendigt vil byde gæsterne på en helt særegen, Turrell’sk oplevelse: Som han selv har udtalt, vil han skabe et ’observatorium for sjælen’ inde i kuglen, hvor han igennem farve og lys vil føre gæsten med ud i et landskab uden grænser. Også rummet udenom kuglen vil blive en oplevelse i sig selv, idet det som et spektakulært rum dybt under jorden vil vise museets mange gæster, hvorledes James Turrell på fascinerende vis arbejder med en unik arkitektonisk og kunstnerisk perfektion.

I sit kunstværk ønsker Turrell med enkle, rumlige og visuelle virkemidler at gøre farven til noget rummeligt – til noget, som ikke er påført en flade, men som et materiale, der omslutter os, og som vi kan træde ind i. Oplevelsen af farven bliver spektakulær og emotionel – vi påvirkes af farverne, idet de ændrer vores oplevelse af både tid og sted. 

Støtteudtalelse fra borgmesterJacob Bundsgaard og kulturrådmand Rabih Azad-Ahmad

ARoS’ planer om Nordens Pantheon:

Vi har på møder med ARoS’ direktør Erlend Høyersten fået forevist planerne for et enestående udbygningsprojekt, Nordens Pantheon.

Projektet er i vore øjne særdeles spændende, ambitiøst og visionært.

Hvis det kan realiseres, vil det være et markant bevis på den udvikling, som Aarhus gennemgår i retning af at være en driftig og initiativrig by med international tiltrækning.

Aarhus Kommune har ikke selv de økonomiske midler til at realisere et byggeri af denne størrelse – men Aarhus Kommune vil i givet fald bidrage med byggegrund, ressourcer og byggestyring.

Enhver hjælp til realisering af projektet vil vi på Aarhus’ vegne hilse overordentlig velkommen!

(Regi: Projektets arbejdstitel er siden støtteudtalelsen ændret til ’The Next Level’)

Download filmen via linket her

For yderligere kommentarer kan Erlend Høyersten træffes på telefon: 28 88 44 72.

©ARoS 2017