ÅBENT I DAG 10 - 21
Under protektion af
Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

Årsrapport 2007

Hent ARoS Årsrapport 2007 (.pdf)

2007 blev som forudset et udfordrende år for ARoS. Efter et fornemt 2006 med et rekordstort antal gæster og et økonomisk overskud på 1,7 mio. kr. skulle museet i 2007 forsøge at fastholde såvel det kunstneriske som det publikumsmæssige niveau, men med to relativt smalle og dyre særudstillinger som flagskibe.

En overordnet konklusion må være, at museet på nogle parametre havde succes, mens det på andre mere var på det jævne:

På det kunstneriske område var der generelt flotte anmeldelser af særudstillingerne med hhv. Paul McCarthy, Bjørn Nørgaard, Janus La Cour og Mariko Mori - samt af den store installation ARoS on Fire ved Thyra Hilden & Pio Diaz. Højdepunktet var formentlig Jyllands-Postens seks stjerner til Paul McCarthy-udstillingen, der blev udnævnt til én af Danmarks tre vigtigste i 2007.

Årets besøgstal på 231.888 gæster ville have været fremragende, hvis man før ARoS' indvielse havde gættet på fremtiden - og den første visionsplan for ARoS havde da også 150.000 gæster om året som succeskriterium.

Set i forhold til ARoS' tre første år var tallet imidlertid en betydelig nedgang, idet de tidligere år nåede et gennemsnit på 348.000 gæster.

Museet vurderer, at nedgangen skyldes en kombination af to ting: de to store særudstillinger med Paul McCarthy og Mariko Mori fængede ikke publikum tilstrækkeligt, og "nyhedens interesse" er som forventelig kølnet efter de første tre år.

En række specielle arrangementer med større eller mindre indtjening trak dog modsat mange gæster til huset: Gennem året var ARoS bl.a. hoved- eller medarrangør af en række spændende begivenheder med mange gæster og/eller presseomtale - herunder en femdages Madkunstfestival, gallaåbningen af Århus Festuge og arrangement med forfatteren Hirsi Ali.

Økonomien

Økonomien blev hårdt ramt af den dalende publikumsinteresse: En tredjedel af det oprindelige budgets betalende gæster manglede, og afsmitningen var selvsagt også stor på ARoS Klubben og omsætningen i navnlig museumsshoppen. I forhold til udgangsbudgettet mistede ARoS samlet knap 6 mio. kr. vedrørende entré og ARoS Klubben - så når årets økonomiske resultat er endt med et beskedent underskud på 154.000 kr., må det betegnes som hæderligt.

At underskuddet kunne begrænses til 154.000 kr. eller ca. 3 promille af totalbudgettet beror især på følgende faktorer:

Øgede sponsorindtægter (ca. 800.000 kr.) og uventede indtægter såsom tilbagebetaling af energiudgift. Stram budget- og ressourcestyring (herunder på energibesparende foranstaltninger) samt besparelser medførte, at de samlede udgifter landede 4,5 mio. lavere end oprindeligt budgetteret. Sidstnævnte berørte navnlig kunstindkøb, den planlagte nyophængning af samlingen og lønninger. Det siger imidlertid sig selv, at ingen af disse tre områder kan holde for kontinuerligt - et kunstmuseum må således løbende udvide og nyophænge sin samling, ligesom konkurrencen på arbejdsmarkedet betinger konkurrencedygtige lønninger.

Det er værd at bemærke, at ovenstående kunstneriske og økonomiske resultater er opnået samtidig med og måske som konsekvens af væsentlige landvindinger på den fjerde og i mange henseender vigtigste dimension, den interne organisation og medarbejdernes arbejdsmiljø:

Strategisk

Museet har i 2007 systematisk analyseret sig selv, med følgende håndfaste resultater: En ny Visionsplan frem mod 2015, en rapport til og i dialog med Kulturarvsstyrelsen, besøg fra Statsrevisorerne, nye vedtægter, en ændring af de interne forretningsgange, afdækning af museets sponsorpotentiale m.v.

Organisatorisk

Justeringen af den interne struktur blev gjort endeligt færdig i løbet af 2007, hvorefter der fra 2008 er fire personer i den øverste ledelse, én direktør og én repræsentant for hver af organisationens tre søjler - Kunstfaglig Afdeling, Kommunikation & Branding samt Administration, Salg & Service.

Der er igangsat en stadig større decentralisering fra ledelsen til afdelingsledere.

Den interne kommunikation er styrket og højprioritereret, dels teknisk i form af et nyt, stærkt forbedret intranet, dels i form af klar strukturering og styring af museets mange og forskelligartede interne møder.

Arbejdsmiljømæssigt

Medarbejdere og ledelse har i forening i løbet af 2007 fået gennemført resten af de påbud og anbefalinger, som Arbejdstilsynet havde givet museet året før. Dette inkluderer blandt andet en udvendig solafskærmning på de to administrationsetager, total ændring af overvågningsrum, nyindretning af medarbejderkantinen m.v.

Det er samtidig lykkedes at få medarbejdernes overarbejdsbank reduceret yderligere, ligesom personalets korttidssygefravær fortsat ligger relativt lavt.

Faglige og sociale arrangementer er opprioriteret, hvorfor der i 2007 blev gennemført blandt andet en Visionsplan 2015-dag for alle ansatte. 

©ARoS 2017