ÅBENT I DAG 10 - 17
Under protektion af
Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

Nouveau Réalisme

KUNSTNERE

Daniel Spoerri Ben Vautier Erik Gram-Hanssen

Nyrealisterne – eller de såkaldte ’Nouveau Réalistes – bestod primært af en gruppe franske kunstnere blandt andre Robert Filiou, Daniel Spoerri og Ben Vautier. Deres teoretiske fundament og kunstneriske udtryk lå tæt op af den internationale anti-kunstbevægelse ’Fluxus’. De stræbte efter at smelte kunsten og virkeligheden sammen ved blandt andet at anvende hverdagsgenstande og ting fra den virkelige verden som kunstnerisk materiale. De gjorde i særlig grad brug af collagen, hvor papirafrivninger, pap og billeder fra ugeblade samt aviser blev limet sammen ud fra tilfældighedens princip. Alt kunne bruges og fragtmenterne skabte tilsammen nye måder at opfatte virkeligheden på.

©ARoS 2017