ÅBENT I DAG 10 - 21
Under protektion af
Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

Ejler Bille (1910-2004)

Ejler Bille (1910-2004) blev uddannet på kunsthåndværkerskolen i København Siden var han elev på Kunstakademiets Billedhuggerskole i blot ét semester i 1933. Bille var særligt optaget af automattegningens muligheder. I 1930'erne arbejdede han både med skulptur og maleri, men sidstnævnte blev hans foretrukne medie. I 1934 stiftede han kunstnersammenslutningen ’Linien’ sammen med blandt andre Richard Mortensen og Vilhelm Bjerke Petersen.

I krigsårene gik Bille aktivt ind i udgivelsen af tidsskriftet ’Helhesten’. Under krigen var han meget optaget af at definere den spontan-abstrakte kunst fra 1945 på bekostning af den geometriske abstraktion og den illusionistiske surrealisme. Sammen med Asger Jorn blev han en central figur i Cobra, også selvom han senere tog afstand fra det spontane maleri. Frem for det spontane hyldede Ejler Bille det organiske, og hans billeder er i højere grad defineret af en organisk, spirende helhed end af en ekspressiv udladning. Bille har senere fundet et stærkt slægtskab med den balinesiske kunst. Hans motiver bygger på en abstrakt og ornamentalt præget formverden. Hans værker er nonfigurative, men indimellem ligner de enkelte farvepletter i hans billeder noget figurativt, for eksempel en lille fugl eller et fantasifuldt væsen, som på sin vis udspringer af de ornamentale former.

Figur med fangarme, 1943

Figur med fangarme, 1943

I Ejler Billes lille skulptur Figur med fangarme genkender vi den skulpturelle forms legende bevægelse fra automattegningens princip. Figuren er en ren abstraktion - virker sanselig og levende. I takt med betragterens bevægelse i rummet ændrer den karakter og antager næsten levende form. Billes abstrakte skulpturer blev altid skabt ud fra en bestræbelse på at finde et udtryk, der i skulpturens form kunne matche kollegernes abstrakte malerier. 

©ARoS 2017