ÅBENT I DAG 10 - 17
Under protektion af
Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

Den Eksperimenterende Skole

Kunstnere

Paul Gernes Per Kirkeby

Eks-skolen eller ’Den eksperimenterende skole’ blev etableret i 1961 på initiativ af Poul Gernes, Jens Jørgen Thorsen og kunsthistorikeren Troels Andersen. Eks-skolen blev et mødested for de hen ved 100 kunstnere, som i tidens løb havde kontakt med skolen. Også Peter Louis-Jensen, Bjørn Nørgaard samt Per Kirkeby fik en fast tilknytning til skolen, og det var i høj grad dem, der sammen med Gernes tegnede skolens profil. Efterhånden som de enkelte kunstnere udviklede sig i hver deres kunstneriske retning, mistede Eks-skolen langsomt sin rolle som samlende energifelt. Den blev dog aldrig formelt opløst, og skolens trykkeri eksisterer stadig.

DET VILDE ÅRTI (1980'erne)

Tiden omkring 1980´erne skabte en generation af enere, der ikke tænkte i store fællesskaber og sociale forpligtigelser. De unge gik under betegnelsen ´no-future-generationen´. De gamle ideologier blev kastet over bord, men ironisk nok var der tilsyneladende ikke noget fælles at sætte i stedet. De foregående årtiers heftige opgør med konventioner og traditioner efterlod en fornemmelse af, at alt var afprøvet, endevendt, sagt og gennemdiskuteret. Det var afgørende for kunstnerne at gøre op med de tidligere eksperimenter med kunsten, som i 1980´erne virkede utidssvarende og meningsløse. Holdningen var, at det eneste, man kunne forsøge, var at tage kendte temaer op og formulere dem på ny. I denne periode handlede det ikke om at skabe kunst for kunstens skyld, men om at udnytte tidens energi og understrege kunstens flertydige karakter.   

©ARoS 2017