ARoS Aarhus Kunstmuseums Forlag

ARoS Aarhus Kunstmuseum har sit eget forskningsgodkendte forlag, der udgiver publikationer med afsæt i museets samling og udstillinger.

I overensstemmelse med vores visionsplan ARoS 2020 er det tillige et klart mål for museet at fungere som en faglig autoritet, der er præget af relevans og høj integritet. ARoS Forlag er optaget på BFI-listen (Den Bibliometriske Forskningsindikator) og dermed anerkendt som et forskningsgodkendt og pointgivende forlag.

Anerkendelsen af ARoS som seriøs spiller med udgivelser på et højt fagligt niveau er resultat af de mange fagfællebedømte artikler og kataloger, som museet har udgivet startende i 2013 med forskningsudgivelsen ”Guld – Skatte fra den Danske Guldalder” og ARoS Focus-serien fra 2015-2017: 1. Gardar Eide Eniarsson, 2. E.B.Itso, 3. Djurberg og Berg, 4. Jani Leinonen, Meric Algün Ringborg, 6. The Icelandic Love Corporation, 7. Jakob Kirkegaard, 8. Toril Johannessen og 9. Dodda Maggy. Senest er katalogerne til udstillingerne ”Den vilde, vovede og sene Willumsen” fra 2016 og den aktuelle ”The Garden” også fagfællebedømte.

Museets forskningspublikationer fagfællebedømmes i henhold til følgende standard:

  • Bedømmeren er altid ekstern og uafhængig af museet.
  • Bedømmeren har ph.d.-grad eller lignende fagligt niveau.
  • Bedømmelsen foregår som dobbeltblind, dvs. de to parter kender ikke hinandens identitet. Dette skal kunne dokumenteres fra gang til gang.
  • Bedømmeren udarbejder en skriftlig bedømmelse af manuskriptet, hvori de videnskabelige standarder, den faglige relevans og kvalitet vurderes og eventuelle forslag til forbedringer beskrives.
  • De fagfællebedømte artikler skal være forskningsbaserede og videnskabelige artikler, men gerne formidlet i et læsevenligt sprog

Fagfællebedømte artikler fra ARoS Forlag

2017
ARoS FOCUS // NEW NORDIC: Jacob Kirkegaard – Alt og Intet
Fagfællebedømt artikel skrevet af: Anne Hilde Neset

ARoS FOCUS // NEW NORDIC: Toril Johannsessen – Unlearning Optical Illusions
Fagfællebedømt artikel skrevet af: Jakob Vengberg Sevel

ARoS Triennial, The Garden – End of Times, Beginning of Time
Fagfællebedømte artikler skrevet af: Jacob Wamberg, W.J.T. Mitchell, Jacob Lund, Anette Vandsø, Irena Schmiedel, Lisbet Tarp

  

2016
ARoS FOCUS // NEW NORDIC: MeriÇ Algün Ringborg  - TransboundaryFagfællebedømt artikel skrevet af: Jakob Vengberg Sevel

ARoS FOCUS // NEW NORDIC: The Icelandic Love Corporation – Love Conquers All! 
Fagfællebedømt artikel skrevet af: Camilla Skovbjerg Paldam 

Den vilde, vovede og sene Willumsen
Fagfællebedømte artikler skrevet af: Alison W. Chang, Anders Troelsen, Anne Gregersen, Bärbel Küster, Inge Lise Mogensen Bech, Mette Mortensen, Patricia G. Berman

2015
ARoS FOCUS // NEW NORDIC: Gardar Eide Einarsson – A Madman, a Patient, a Condemned Man, a Worker or a Schoolboy
Fagfællebedømt artikel skrevet af: Åsmund Thorkildsen

ARoS FOCUS // NEW NORDIC: E.B. Itso – Building Stories
Fagfællebedømt artikel skrevet af: Gertrud Sandqvist