ÅBENT I DAG 10 - 17
Under protektion af
Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

Drømmen Om Danmark

Drømmen om Danmark

★★★★ - "Med "Drømmen om Danmark" præsenterer Aros smagfuldt og stilfærdigt hengemte billeder fra arkivet - og gør det glimrende. - Århus Stiftstidende

2. marts til 18. august 2019, ARoS Focus-galleriet

Udstillingen Drømmen om Danmark viser store formater og episke motiver fra anden halvdel af 1800-tallet og stiller spørgsmålet ”Hvad er typisk dansk?”

Spørgsmålet om danskhed er lige så aktuelt i dag, som det var i slutningen af 1800-tallet. Det var en tid, hvor Danmark gennemgik en stor forandring på det politiske, økonomiske og militære område. Drømmen om Danmark sætter fokus på de nationalliberale tanker og ideer, der blomstrede op i denne periode, og som var med til at definere vores opfattelse af Danmark og danskhed. 

Udstillingen består af 70 værker fra anden halvdel af 1800-tallet fra ARoS’ samling af blandt andre Janus la Cour, Vilhelm Kyhn og Christen Dalsgaard. De var alle en del af den nationalromantiske strømning, og i deres malerier skildrede de forestillingen om det nye Danmark.

LIDT OM PERIODEN

Anden halvdel af 1800-tallet går under betegnelsen nationalromantikken. Det er en periode med store forandringer i Danmark, hvor én af de vigtige begivenheder er vedtagelsen af Grundloven i 1849. Året forinden var enevælden blevet ophævet, og en større del af befolkningen følte sig nu berettigede til at være med til at definere ”drømmen om Danmark”. 

I januar 1859 samledes en række borgere i Aarhus. De ville skabe det første danske kunstmuseum uden for København. Det blev begyndelsen til det, vi i dag kender som ARoS Aarhus Kunstmuseum.

Det er også H.C. Andersens, N.F.S. Grundtvigs og Søren Kierkegaards tid. På hver sin måde tager de udgangspunkt i det enkelte menneskes mulighed for at udvikle sig og skabe sit eget liv. Der er en trang til at søge ud i naturen, opleve nye steder og skaffe sig viden om historie, kultur og videnskab. H.C. Andersen skaber fædrelandssange, der er lyriske kærlighedserklæringer til det smukke land, Grundtvig giver bønderne mulighed for dannelse igennem højskolebevægelsen og Søren Kierkegaard plæderer for, at det enkelte menneske selv skal tage ansvar for sit liv.

Janus La Cour, Udsigt Fra Helgenæs, 1884, ARo S Aarhus Kunstmuseum

Janus La Cour, Udsigt fra Helgenæs, 1884, ARoS Aarhus Kunstmuseum 

Anton Melbye, Fregatten Jylland, 1866, ARo S Aarhus Kunstmuseum

Anton Melbye, Fregatten Jylland, 1866, ARoS Aarhus Kunstmuseum

©ARoS 2017