ÅBENT I DAG 10 - 21
Under protektion af
Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

HANNE NIELSEN & BIRGIT JOHNSEN: INKLUSION / EKSKLUSION

4. oktober - 18. janaur 2015

ARoS viser i efteråret 2014 en større præsentation af den danske kunstnerduo Hanne Nielsen & Birgit Johnsens installatoriske videoværker.
Nielsen & Johnsen har arbejdet sammen siden 1994. Store dele af deres produktion tager udgangspunkt i vores forhold til tv-mediet og de forskellige måder, vi forholder os til virkeligheden på. De undersøger adfærdsmønstre og vores ofte subjektive relationer til både generelle historiske problemstillinger og til de forskellige kulturer, vi er en del af. Herigennem udfoldes nogle af de identitetsmæssige problemstillinger, vi ser os selv i.

Construction In Space (videostil), 1998. Hanne Nielsn & Birgit Johnsen

INKLUSION OG EKSKLUSION

Udstillingen på ARoS bliver en bredspektret undersøgelse af begreberne inklusion og eksklusion.  På udstillingen vises for første gang 3 af kunstnerparrets nye videoinstallationer, som på hver deres måde udfolder forholdet mellem individ og omverden. Mennesket er således i centrum, og bliver i relationen til samfundet og verden både inkluderet og ekskluderet.

OGSÅ ÆLDRE VÆRKER

Udstillingen viser også ældre værker, som trækker tråde tilbage i kunstnernes omfattende værkproduktion. Disse retrospektive værker forholder sig til andre sider af begreberne inklusion og eksklusion. Mens de ældre værker som f.eks. Construction in Space og Afrivning af løg trækker på kønsbevidste temaer og leger med forskellige fortælleteknikker, så forholder de nye værker sig til skismaet mellem individuelle og personlige problemstillinger kontra universelle og mere globale problematikker. Personerne i Nielsen og Johnsens nye værker enten ekskluderes ved at falde i afmagt eller også lader de sig inkludere i omverdenens storpolitiske problemstillinger. 

©ARoS 2017