ÅBENT I DAG 10 - 21
Under protektion af
Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

Aarhus Kunstmuseum - Anno 1859 150 år jubilæum

Tidligere udstilling på ARoS

6. jan. - 15. marts 2009

Se aktuelle udstillinger på ARoS

Den 6. januar 1859 åbnede museet dørene for publikum og blev derved den første offentligt tilgængelige kunstsamling uden for Hovedstaden. Til samlingen havde man indrettet et par loftrum i det nybyggede Rådhus over for Domkirken, hvor museet havde til huse fra 1859 til 1877.

En kreds af borgere mente, at det var vigtigt, at også folk ude omkring i landet fik mulighed for at se god kunst. Allerede tidligere var Århus Kunstforening af 1847 blevet dannet, som nu påtog sig den opgave hvert år at erhverve et maleri, som skulle indgå i museets samling.

Ved starten i 1859 ejede samlingen således kun få malerier selv, men efter henvendelse til Kulturministeriet lykkedes det at få stillet 24 malerier fra Den kongelige Malerisamling på Christiansborg til rådighed, som i museets første år var rygraden i kunstpræsentationen. Museet måtte dog levere disse billeder tilbage til Statens Museum for Kunst i 1895.

OM JubilæumsUDSTILLINGEN 

Til jubilæumsudstillingen lykkedes det ARoS at genlåne disse billeder fra Statens Museum for Kunst, så de - sammen med museets egne erhvervelser fra dengang - kunne give et indtryk af, hvad det var for kunst, man dengang anså for så vigtig, at befolkningen skulle have adgang til det, og man derfor burde have et kunstmuseum i byen.

Jørgen Sonne,
Rytterslaget

Jørgen Sonne, Rytterslaget

C. Dalsgaard, En
Afsked

C. Dalsgaars, En Afsked©ARoS 2017