LUKKET I DAG
Under protektion af
Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

ARoS Aarhus Kunstmuseums Forlag

ARoS Aarhus Kunstmuseum har sit eget forskningsgodkendte forlag, der udgiver publikationer med afsæt i museets samling og udstillinger.

I overensstemmelse med vores visionsplan ARoS 2020 er det tillige et klart mål for museet at fungere som en faglig autoritet, der er præget af relevans og høj integritet. ARoS Forlag er optaget på BFI-listen (Den Bibliometriske Forskningsindikator) og dermed anerkendt som et forskningsgodkendt og pointgivende forlag.

Anerkendelsen af ARoS som seriøs spiller med udgivelser på et højt fagligt niveau er resultat af de mange fagfællebedømte artikler og kataloger, som museet har udgivet startende i 2013 med forskningsudgivelsen ”Guld – Skatte fra den Danske Guldalder” og ARoS Focus-serien fra 2015-2017: 1. Gardar Eide Eniarsson, 2. E.B.Itso, 3. Djurberg og Berg, 4. Jani Leinonen, Meric Algün Ringborg, 6. The Icelandic Love Corporation, 7. Jakob Kirkegaard, 8. Toril Johannessen og 9. Dodda Maggy. Senest er katalogerne til udstillingerne ”Den vilde, vovede og sene Willumsen” fra 2016 og den aktuelle ”The Garden” også fagfællebedømte.

Museets forskningspublikationer fagfællebedømmes i henhold til følgende standard:

  • Bedømmeren er altid ekstern og uafhængig af museet.
  • Bedømmeren har ph.d.-grad eller lignende fagligt niveau.
  • Bedømmelsen foregår som dobbeltblind, dvs. de to parter kender ikke hinandens identitet. Dette skal kunne dokumenteres fra gang til gang.
  • Bedømmeren udarbejder en skriftlig bedømmelse af manuskriptet, hvori de videnskabelige standarder, den faglige relevans og kvalitet vurderes og eventuelle forslag til forbedringer beskrives.
  • De fagfællebedømte artikler skal være forskningsbaserede og videnskabelige artikler, men gerne formidlet i et læsevenligt sprog

Skærmbillede 2017-05-11 Kl . 11.58.08

©ARoS 2017