ÅBENT I DAG 10 - 17
Under protektion af
Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

1_Maiken _Bent _MG_2083_redMaiken Bent: Swing #4, 2016. Courtesy the artist.

Cool, calm and collected

25. november 2017 - 2. april 2018

Cool, Calm and Collected er en sang skrevet af the Rolling Stones, der handler om at være cool, rolig og selvsikker. Herudover er det titlen på ARoS’ kommende særudstilling på niv. 1 med danske samtidskunstnere, der, på trods af forskellige materialemæssige og indholdsmæssige tilgange, har det til fælles, at de arbejder med værker karakteriseret ved et æstetisk stramt, poetisk og køligt formsprog. I sin helhed vil udstillingen således være et udtryk for den formorienterede og æstetiserende tendens, som mange danske kunstnere synes at have været særligt optaget af i løbet af de sidste 10 år.

Samtidig er det en udstilling, der ønsker at vise, hvor forskelligt kunstnerne arbejder i deres valg af materialer, medier og tematikker. For selvom en overordnet æstetisk tendens synes at dominere i dansk kunst, bobler der ofte et mere subversivt, konceptuelt, overraskende eller politisk-kritisk indhold under flere af værkernes forførende ydre.

Således vil udstillingen på indholdssiden give et langt mere nuanceret billede af den spændvidde, der findes i dansk kunst, særligt for at vise, at kunstnerne ikke alene er optaget af form og æstetik, men i lige så høj grad interesserer sig for aktuelle problemstillinger i samfundet – både nationalt og internationalt. 

EN MANGFOLDIG KUNSTCENE FOLDER SIG UD

På forskellig vis vil udstillingens værker afspejle en kompleks verden fuld af forandringer, konflikter, flygtningekriser og stress. Indholdsmæssigt vil de omhandle vidt forskellige emner: fra det okkulte, posthumane, samfundskritiske og videnskabelige til det psykologiske med inspiration hentet fra andre dele af verden, fra tidligere kunstretninger som minimalisme, surrealisme og konceptkunst, men også særligt fra det visuelle vokabular, som stammer fra en lang dansk arkitektur- og designtradition.

FORSKELLIGE STEMMER I SPIL

I tillæg til udstillingen udgiver ARoS et gennemillustreret magasin med artikler af forskere, kritikere og kuratorer, der dagligt beskæftiger sig med samtidskunsten. Deres udsagn og analyser vil blive ledsaget af udsagn fra kunstnerne selv i form af kunstnerinterviews, da det frem for alt er kunstnernes egne visioner, vi med udstillingen ønsker at videreformidle.

FILM- + PERFORMANCEPROGRAM

Udstillingen involverer herudover et spændende filmprogram, som vises i biografen på niv. 3, med videokunstnere som Jesper Just, Søren Thilo Funder, Amalie Smith, Simon Dybbroe Møller og Nanna Debois Buhl. Herudover vil udstillingen inkludere et performanceprogram med en række performances af bl.a. Sophie Dupont, Lilibeth Cuenca Rasmussen og Jeanette Ehlers. De vil optræde til åbningen, men også på udvalgte tidspunkter i løbet af udstillingsperioden. 

Søren Thilo Funder, SURVIVALISM (Capital Letters ), 2009, Marble, Brass, Installation View MASA Projects Istanbul

Søren Thilo Funder, SURVIVALISM (Capital Letters ), 2009, Marble, Brass, Installation View MASA Projects Istanbul 

1.	He (Gold), 2012. En guldskulptur af Elmgreen og Dragset med henvisninger til Den Lille Havfrue. Astrup Fearnley Collection, Oslo, Norway. Photo: Anders Sune Berg.

He (Gold), 2012. En guldskulptur af Elmgreen og Dragset med henvisninger til Den Lille Havfrue. Astrup Fearnley Collection, Oslo, Norway. Photo: Anders Sune Berg.

©ARoS 2017